Copyright

Tenzij anders vermeld ben ik de auteur van al het beeldmateriaal op de site. Het gebruik van dit materiaal in welke vorm dan ook, is zonder mijn toestemming niet toegestaan. Wil je een foto gebruiken, stuur me dan een mailtje (zie bij 'over mij') met het doel waarvoor je de foto wil gebruiken. Afhankelijk van het doel zal ik wel of geen toestemming geven en laten weten of, en zo ja hoeveel kosten er aan verbonden zijn. In de meeste gevallen is de foto ook in hoge resolutie beschikbaar. Indien je echter de foto's gebruikt zonder toestemming, zal ik dat in rekening brengen. Dat zal altijd duurder zijn dan vriendelijk vragen.